Ангиллууд

 • Ангиллууд
 • Бичих, зурах хэрэгсэл
 • Арилдаг маркер
 • Арилдаггүй маркер
 • Запас
 • Наадаг бал
 • Тодруулагч
 • Тосон бал
 • Харандаа
 • Үзгэн бал
 • Үзэг,черниль
 • Бусад бараа
 • Компьютерийн хэрэгсэл
 • Flash,CD,DVD
 • Mouse,pad,keyboard
 • Компьютерийн цүнх
 • Уртасгагч залгуур
 • Наах хэрэгсэл
 • 2 талт скоч
 • Резин
 • Скоч
 • Скоч таслагч
 • Цавуу
 • Оффисын хор
 • Гуурстай хор
 • Картриж хор
 • Лазер хор
 • Факсын хор,цаас
 • Хувилагч машины хор
 • Цэнэглэгч хор
 • Сурагчийн хэрэгсэл
 • Арилгах хэрэгсэл
 • Баримлын шавар
 • Бусад
 • Дэвтэр
 • Зурах хэрэгсэл
 • Зургийн дэвтэр
 • Фенал
 • Хавтас,цүнх
 • Хайч,шугам,гортиг
 • Үзүүрлэгч
 • Өнгийн цаас,Батом
 • Хавтас, ID карт
 • ID карт
 • Кноптой хавтас
 • Нуруутай хавтас
 • Нэрийн хуудасны хавтас,сав
 • Падааны хавтас
 • Уутан хавтас
 • Хавчаартай хавтас
 • Хайрцган хавтас
 • Хуудас тусгаарлагч
 • Хуудастай хавтас
 • Цахилгаантай хавтас
 • Цоолдог хавтас
 • Цүнхэн хавтас
 • Хурлын үзүүлэнгийн хэрэгсэл
 • Лазер укаска
 • Самбар,хөл
 • Соронз,шохой,алчуур
 • Сэтгүүлийн тавиур
 • Ширээний самбар
 • Цаас,цаасан бүтээгдэхүүн
 • Анхан шатны маягт
 • Бичгийн цаас
 • Бусад цаас
 • Мемо цаас
 • Нуруутай дэвтэр
 • Поссын цаас
 • Тооцоо, бүртгэлийн дэвтэр
 • Тэмдэглэлийн дэвтэр, запас цаас
 • Фото цаас
 • Цаасан дугтуй
 • Цавуутай цаас
 • Өнгийн цаас
 • Өнгөт принтерийн цаас
 • Ширээний бичгийн хэрэгсэл
 • Арилгах хэрэгсэл
 • Бичгийн хавчаар,хадаас,кноп
 • Дугаарлагч
 • Тавиур,хогийн сав
 • Тамганы тос,дардас
 • Тооны машин
 • Хайч,шугам,метр
 • Цаасны хутга,ир
 • Үдээс,үдээс авагч,цоологч
 • Үдээсний машин
 • Үзэгний сав
 • Оффисын тоног төхөөрөмж
 • Баримт үдэгч машин,дагалдах хэрэгсэл
 • Ломинаторын машин,цаас
 • Нуруулдагч машин,нуруу,слайд
 • Нэрийн хуудас зүсэгч,цаас
 • Цаас устгагч машин

Үйлчилгээний нөхцөл

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

 • www.inktop.mn веб сайт нь Зөв-Өнгө компанийн интернет үйлчилгээ, худалдааны албан ёсны веб сайт бөгөөд энэхүү журмаар уг веб сайтаас үйлчилгээ авах, худалдаа хийхэд үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.
 • Үйлчилгээний журам нь худалдан авагч худалдан авалт хийх, үйлчлүүлэхээс өмнө хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсны үндсэн дээр хэрэгжинэ.

 • Энэхүү журмын хэрэгжилтэд Зөв-Өнгө ХХК (цаашид компани гэх) болон хэрэглэгч (цаашид худалдан авагч гэх) хамтран хяналт тавина.
  www.inktop.mn веб сайт нь зөвхөн насанд хүрэгчдэд үйлчлэх ба насанд хүрээгүй хүүхэд эцэг эхийн хамт үйлчилгээний нөхцөлийн дагуу худалдаа, үйлчилгээ авах боломжтой.

ХОЁР. ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 • www.inktop.mn нь онлайнаар худалдаа үйлчилгээг явуулах ба тогтмол үйл ажиллагаатай байж, Зөв-Өнгө ХХК болон INKTOP дэлгүүртэй холбоотой сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг хэрэглэгчдэд түгээхэд чиглэсэн зорилго, бүтэцтэй байна.
 • www.inktop.mn нь өдөр бүр 24 цагаар олон нийтэд нээлттэй ажиллана.
 • Байгууллага нь веб сайтад тавигдсан мэдээллийн агуулга, үнийн дүнгийн шинэчлэл, урамшуулал үйлчилгээний мэдээлэл зэргийг бүрэн хариуцна.
 • Үйлчлүүлэгчээс гарсан гомдол, маргаантай асуудлыг www.inktop.mn веб сайтын үйлчилгээний журам болон компанийн дотоод журам, Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.

ГУРАВ. ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАА

 • Принтерийн хор
 • Принтерийн хор цэнэглэх
 • Бичгийн хэрэгсэл
 • Бэлэг дурсгал
 • Компьютерын дагалдах хэрэгсэл

ДӨРӨВ. ГИШҮҮНЧЛЭЛ

 • Веб сайтаас худалдан авалт болон үйлчилгээ авах гэж буй хэрэглэгч бүхэн гишүүнчлэлтэй байна.
 • Хэрэглэгч гишүүн болохын тулд хэрэглэгчээс шаардагдах мэдээллийг үнэн зөв оруулах үүрэгтэй.
 • Хэрэглэгчийн мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдалд хэрэглэгч бүрэн хариуцлага хүлээнэ.
 • Гишүүн хэрэглэгчийн мэдээллийн нууцлалыг байгууллага бүрэн хариуцна.

ТАВ. ЗАХИАЛГА

 • Худалдан авалт хийх үед агуулахын барааны үлдэгдэл хүрэлцэхгүй, захиалгатай тохиолдолд байгууллагын ажилтан и-мэйл болон утсаар худалдан авагчид мэдээллэнэ.
 • Дээрх тохиолдолд хэрэглэгч сонгосон бараагаа өөр бараагаар солих эсвэл захиалгыг цуцалж төлбөрийг буцаан олгоно.
 • Хэрвээ барааны нөөц хүрэлцэхгүй, эсвэл бараа захиалгаар захиалах бол (манайд байхгүй нэр, төрөл) үнийн дүнгийн 30% хувийн урьдчилгааг төлж барааг захиална. Та онлайнаар захиалга хиймэгц тантай үйлчилгээний ажилтан ажлын 2 цагт багтаан эргэн холбогдож, таны захиалга, хүргэлтийн хаяг, хүлээн авагчийн мэдээллүүдийг баталгаажуулан авна. Мөн хүргэлт хийгдэх хугацааг Танд мэдэгдэнэ.
 • Төлбөрийг бэлэн буюу бэлэн бусаар хийж болно. Бэлэн бусаар хийсэн захиалгын төлбөрийг хүлээн авсны дараа захиалга хүргэлтийн хуваарьт орно.

ЗУРГАА. ҮНЭ, ТӨЛБӨР ТООЦОО

 • Веб сайтад байрласан барааны үнэ нь НӨАТ нэмэгдсэн эцсийн худалдаалах үнэ байна.
 • Веб сайтад байрласан барааны үнэ нь INKTOP салбар дэлгүүрүүдээр борлуулагдаж буй үнээс 5% хямд байна.
 • Веб сайтын үнийн шинэчлэлтийн явцад хэрэглэгч захиалга хийсэн тохиолдолд шинэчилсэн үнийн дүнгээр худалдан авна.
 • Худалдан авагч төлбөрөө Дансаар шилжүүлэх эсвэл Барааг хүлээн авах үед бэлнээр төлөх сонголтуудаар хийх боломжтой.

ДОЛОО. ХҮРГЭЛТ

 • INKTOP онлайн худалдааны сайт нь зөвхөн Улаанбаатар хотын Сүхбаатар, Баянгол, Чингэлтэй, Хан-Уул, Сонгино Хайрхан, Баянзүрх гэсэн дүүргүүдийн 5 шар, 7 буудал, Офицеруудын ордон, Зайсан гэсэн хүрээн дотор хүргэлтийг хийнэ. Хүргэлтийн үйлчилгээ 100,000 төгрөгөөс дээш байвал үнэгүй хүргэлт хийнэ.
 • Хүргэлт зөвхөн ажлын өдрүүдэд хийгдэнэ.
 • Захиалагч бараагаа зарлагын падаантай тулган, гарын үсэг зурж 1 хувийг өөрт үлдээнэ.
 • Хүргэлтийн ажилтан барааг захиалагчид шалгуулан хүлээлгэж өгөх ба бараа бүтээгдэхүүн гэмтсэн, эвдэрсэн тохиолдолд хэрэглэгч барааг солиулах буюу буцааж болно.

НАЙМ. БАРАА БУЦААЛТ

 • Принтерийн хорын лацыг авсан тохиолдолд барааг солих, буцаах боломжгүй.
 • Үйлчлүүлэгч буруу сонголт хийснээс үүдэн бараагаа солих тохиолдолд тухайн барааны үнийн дүнтэй дүйцэхүйц өөр төрлийн бараагаар сольж өгнө. Үүнд: барааны бүрэн бүтэн байдал алдагдаагүй, хайрцаг баглаа, зарлагын падаан бүрэн үед бараа солих эрх биелнэ.
 • Худалдан авагчийн буруугаас үүссэн эвдрэл, гэмтэл тохиолдолд барааг буцаахгүй болно.
 • Үйлдвэрийн гэмтэл, хүргэлт үйлчилгээний үеийн гэмтэл зэрэг байгууллагын талаас учирсан эрсдэлд байгууллага бүрэн хариуцлага хүлээж, барааг буцааж, төлбөрийг 100% нөхөн олгоно.

ЕС. ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОГСООХ

 • Хэрэв та луйврын гүйлгээ хийхийг оролдсон, хуурамч худалдан авалт хийхээр оролдсон тохиолдолд INKTOP онлайн худалдааны сайт нь таны эрхийг хаана. Та цаашид дахин бүртгүүлэх боломжгүй болох юм.

Цахим сонинд бүртгүүлэх: